Ester Rønberg’s Slægtsbog Del 8

Tilbage til

                                    Jeppe Møller Christensen ( 59)

er født d. 15. april 1841 og døde d. 28. august 1847 kun 6 år gammel. Han blev begravet d. 5. september 1847.

                                    Ane Christensen Rønberg (# 60)

Født 23. maj 1843

 

Ane blev gift med

                                    Keld Bjerg Pedersen (# 223)

og de fik en søn:

 

Christen Rønberg Pedersen (#124)

 

 

Fødte Mandsbørn

Kirkebogen Nørlem 1815-25           C 483 23

Den 16. Maj 1871 Christen Rønberg Pedersen (#124) fremstillet i Kirken den 18. Juni 1871

Forældre: Gårdmand Kjeld Bjerg Pedersen # 223 og Hustru Ane Christensen Rønberg (#60) i Rønberg i Nørlem 28 aar (moderens alder).

Faddere: Bl.a. Skipper A.C. Rønberg’s Kone i Lemvig (#64). Niels Madsen i Lemvig. Gaardmand Christen Sørensen i Splidsboel i Nørlem.

Ifølge Kirkebogen er Ane Christensen Rønberg 28 år da hun fødte Christen Rønberg Pedersen, hvilket passer med at hun er født i 1843.

Jeg har gennemset hele denne kirkebog og ikke fundet at han er konfirmeret i dette Sogn i perioden 1880-88. Alle dem der er født i 1871 er konfirmeret i 1885-86.

Dette tyder på at de er flyttet fra Sognet inden kan blev konfirmeret.

Christen Rønberg Pedersen blev gift 2 gange.

Først med

                             Jensine Gail Jørgensen (# 125)

og de fik en søn

                             Jørgen Gail Pedersen (# 135)

Født i 1879

Senere blev han gift med

                             Birthe Marie Handen (# 126).

 

og de fik 6 børn

               1            Anne Christine Rønberg Pedersen (# 127)

               2            Gerhard Andreas Rønberg Pedersen (# 128)

               3            Sigurd Keld Rønberg Pedersen (# 129)født 1911

               4            Marie Nissine Rønberg Sørensen (# 136)

               5            Alfred Rønberg Pedersen (# 137)

               6            Georg Johanne Rønberg (# 138)

Hvorfor Marie Nissine Rønberg kom til at hedde Sørensen ved jeg ikke.

Gerhard Andreas fik 3 børn

               1            Ove Rønberg

               2            Bent Rønberg

               3            Vagn Rønberg

Sigurd Keld Rønberg Pedersen (# 129)født 1911 i Ansager. Han blev gift med

Anne (# 130) Rønberg Pedersen og de fik en dreng

                             Kristen Rønberg Pedersen (# 131)

Jeg har fået oplyst at han fik to sønner

                             Torben Rønberg (# 133)

                             Kristen Rønberg (# 134)

——————————————-&&&&&&—————————————————–

Alfred Rønberg Pedersen (# 137) fik en pige

                             Birthe Rønberg Pedersen (#         )

Georg Johanne Rønberg fik to børn

 

                             Susanne ???? (# 143)

                             John Rønberg (# 144)

Jeg ved ikke om Georg er en pige eller dreng. Georg er brugt til både piger og drenge.

Jeg ved intet om Georg, men bøgerne der er skrevet af Georg Rønberg er udgivet i 1926 og 1952, så aldersmæssigt kan det passe med denne Georg.

——————————————-&&&&&&—————————————————–

“Løse personer” er personer jeg har nogle oplysninger om, men ikke kan koble ind i rigtig linie.

                                    Agnes Rønberg (# 210)

er kusine til Erling Rønberg (# 74) og Axel Rønberg (# 85). Hun blev gift Rosendal (#211).

Familien var nogle år på Grønland, senere blev hendes mand kontorchef i Grønlandsstyrelsen. De boede i Clasensgade på Østerbro (København).

De fik en søn der hedder Knud Rosendahl  der blev gift med fhv. minister Lise Østergård

De fik vist nok en datter (# 212) der har været sygeplejer­ske på Rigshospitalet.

Agnes var også sygeplejerske.

Det er formentlig hende, der har været sommerferieafløser på Kildekrog station.

————————————————-&&&&&—————————————–

I 1993 sendte Dorthe en kopi af et foto af en flot mand i en flot umiform. Ingen vidste hvem denne person var.

Jeg sendte en fotokopi til Tøjhusmuseet og til Det Kongelige Garnisonsbibliotek for hjælp til identifikation af uniformen og evt. tidspunkt.

Det Kongelige Garnisonsbibliotek oplyste at det ikke var en militæruniform, men mente det kunne være en gallauniform for diplomatiet.

Efter ca., ½ år fik jeg svar fra Tøjhusmuseet der medsendte en kopi af uniformen.

Det viser sig at det er “En inspektør og skifteforvalter i Grønland i Galla-uniform, (ca. 1917)”. Da jeg her i december sad og kikkede i noget af det materiale I har sendt til mig, fæstnede jeg mig ved et brev fra Inga, som lige pludselig blev aktuelt. Hun skriver at Frøken A. Rønberg kunne være hendes fars kusine Agnes (jeg har ikke nogen Agnes med i bogen, men kun A. Rønberg # 76)

Agnes blev gift Rosendahl og de var nogle år på Grønland og senere blev han kontrachef i Grønlandsstyrelsen. De boede i Clasensgade på Østerbro (KBH) Inga besøgte dem mellem 1943 og 46. Det kunne jo godt være han på billedet.

De fik en søn der hed Knud der blev ansat ved Grønlandsstyrelsen og blev gift med f. h. v. minister Lise Østergaard.

————————————————-&&&&&—————————————–

Der har også eksisteret en forfatter Georg Rønberg der er født 1877. Han har rejst i Tyskland, Frankrig m.m. Han begyndte at skrive bøger i 1923 og har skrevet  3 bøger:

Den gamle købmandsgaard

Byen under klokketaarnet

Konsulens hus

(findes på bibioloteket under romaner).

————————————————-&&&&&—————————————–

 

 

Jeg fandt en løs seddel i kirkebogen for Ølby 1892 – 1909  C 503 – C7 med teksten:

 

At det for Skifteretten er anmeldt at

Boelsmand Søren Christian Smed Rønberg, gift med Johanne Marie Knudsen, født i Hou, under 29 ds. ved Døden er afgået. 63 år.

  1. Marts 1912

 

Jeg kan ikke finde denne person. Han må være født omk 1849.

————————————————-&&&&&—————————————–

Jeg har af min far fået en sang i glas og ramme. (Kopi vedlagt)

Øverst står der:

Denne sang er digtet i Fangeskab i Posen i Preussen 1864 og bevaret i 42 Aar

af

Smed Ole Christensen i Lem pr. Lem St.

Melodien er: Der er et Land, dets Sted er højt mod Nord.

Sangen er trykt (A. Rasmussens Bogtryk, Ringkjøbing)

Øverst er håndskrevet Hans Rønberg, og nederst også håndskrevet.

Maa ikke afkopieres   I H Paludan

Min far ved at denne Hans Rønberg er ham han er opkaldt efter #6. Min faster kan huske at de har besøgt smeden i Lem, men ikke hvorfor. Hun mener han var gift med en pige der var født Knudsen.

Kan du genkende nogle af disse personer??

————————————————-&&&&&—————————————–

Inga har skrevet at hendes farmor # 84  havde en søster Grethe, der var gift Grummesgaard. De fik to piger Stinne og Else. Stinne blev gift med A.P. Jensen og de fik en søn Vagn Grummesgaard, der var forstander på Teknisk Skole i Holstebro. Han døde midt i 1996.

Min faster har haft kontakt med Vagn Grummesgaard fre deres tid i Lemvig.

I nov. 1996 har jeg besøgt Else som Vagn boede sammen med i 43 år (han ville ikke giftes igen, hans kone Bente døde i barselssengen. Barnet var også dødt), og hun fortalte at Vagn’s mormor hed Matrethe og vor bestyrerinde på Lemvigs hospital.

————————————————-&&&&&—————————————–

Jeg har  at have talt med flere familiemedlemmer, er der meget der tyder på, at A. Rønberg # 76 ikke har eksisteret, eller måske døde meget tidligt, idet de fleste mener der kun var 6 børn efter Anders Johan Rønberg # 76.

Slut for slægtsbogen.