Ester Rønberg’s Slægtsbog Del 3

Her går jeg tilbage til børnene efter Niels Clausen Rønberg (# 53)

                                    Niels Peder Nielsen Rønberg (#202)

Født 22. februar 1855. Som forældre er i kirkebogen opført Niels Christensen og hustru Kirsten.

% Denne person er ny for mig, og jeg har ingen data ud over fød­selsdagen, som jeg fandt i kirkebogen, da jeg ledte efter andre data, men navnene på forældrene passer med kirkebogens optegnel­se af vielsen af “ungkarl Niels Chri­stensen Rønberg” gift med pigen Kirsten Lurine (# 201).

Niels Peder Nielsen Rønberg er altså være en ny gren på slægt­stræet.%

                                    Martinus Rønberg (# 61).

Ingen data!

Blev gift med

                                    Ane Nielsen (# 207).

Hun er født d. 12. maj 1853 i Rød­ding, Vildbjerg, og var datter af Husmand Niels Olsen Gade (# 205) og Hustru Ane Marie Troels­datter (# 206) fra Rødding, Vildbjerg

Ane Rønberg døde d. 27. oktober 1921 68 år gammel, og blev begravet af præst Schörring d. 1. november på Lemvig kirkegård.

De boede på Vinkelvej i Lemvig.

Martinus og Ane Rønberg fik en datter

Marie Rønberg (# 62).

Hun blev gift Clausen. Han var ansat kirkegårdsinspektør på Lemvig kirkegård.

 

 

                                    Johan Rønberg (# 96).

Der er født 18. Juni 1864 og døde af sukkersyge 22. Oktober 1928 i Øster Ølby.

Han blev gift d. 19. Dec. 1889 med

                                    Ane Barbara Henriksen (#224).

Hun er født i Bjerg omk. 1865

Jeg har funder 8 børn i dette ægteskab:

 1. Niels Henriksen Rønberg (#97) født 2. Feb. 1893
 2. Niels Kristian Rønberg (#98) født 5. Juni 1895
 3. Martin  Rønberg (#226) født 4. Sept. 1896
 4. Peder Rønberg (#227) født 14. Juni 1898
 5. Kirstine Rønberg (# 229) født 4. Apr. 1900
 6. Anna Rønberg (#230) født 25. Feb. 1903
 7. Ingeborg Marie Rønberg (#231) født 7. Okt. 1904
 8. Martin Rønberg (#228) født 14. Dec. 1907

Johan Rønberg har sejlet fragt med en ålekvase i Vestlimfjorden. Da han blev gift overtog han en landejendom. (Gården i Ølby ?).

Min far (Hans Rønberg # 9) og faster (Meta Rønberg # 8) har sammen med deres forældre besøgt familien i Ølby.

Kirkebogen for Ølby 1923-1933  C 503 – 9.

Side 145-146

Død d. 22. Okt. 1928 Sted Øster Ølby, Ølby Sogn, Hjerm Herred

Johan Nielsen Rønberg (#96)

Husejer Øster Ølby,  Ølby Sogn, Hjerm Herred

Født 1864 18. Juni i Jergindø Sogn. Søn af Husmand Niels Clausen Christensen Rønberg (#53) og Hustru Kirsten Larsen (Laurin) (#201)

Gift med Ane Barbara Henriksen # 224 , Øster Ølby Sogn 64 År.

 

Sognepræst for Ølby Asp og Fousing M. Poulsen.

Attesteret af 22. Oktober 1928 fra Skifteretten i Holstebro.

Jeg har fundet en bog “Ølby, Asp og Fousing Sogne” -enhistorisk beretning om kirke skole og hjem af Peder Christensen Bogen er fra Christensens forlag Struer 1959 og findes på Stadsbibioteket i Århus. Her står på side 392 om Ane Barbara:

Bjerrehus, Rønbjergs

Ejendommen blev 1863 overtaget af Tømrer Niels enriksen fra Kjelderhede i Fousing, som da blev gift med deres (Godthilf Kühlwin gift med Mette Jensen) datter Vilhelmine. De havde kun et Barn, Ane Barbara, som 1891 blev gift med Johan Nielsen Rønbjerg, der ved Siden af Landbruget drev en Vognmandsforretning. Han havde før været Fisker og kunde ikke helt sige Søen farvel, men maatte af og til en hel lille Tur ud paa de gyngende Vover. Ane Barbara, ja hven kendte ikke Ane Ronbjerg, saa gnistrende fuld af Liv, ikke mindst naar det gjaldt gamle Minder og med en Hukommelse, der tillod hende at citere alenlange Vers, som havde Tilknytning til Slægtens Liv og Færd. Nu er det deres Søn og Efterfølger, Niels Christian, der i over 30 Aar har værnet om denne Plet, hvor den, der har Øjne derfor, ligeledes kan se Slægtens Fodspor gennem flere hundrede Aar.

                                    Niels Henriksen Rønberg (#225)  

Kirkebogen for Ølby 1892 – 1909  C 503 – C7

Fødte Mandsbørn

Niels Henriksen Rønberg # 225  Født 2. Feb. 1893 Døbt d. 12. Feb. 1893

Sted: Bjerg i Øster Ølby, Ølby Sogn, Hjerm Herred

Forældre: Fisker og Husmand Johan Nielsen Rønberg # 96 og Hustru Ane Barbara Henriksen # 224 i Bjerg i Øster Ølby 28 År. (Ane er så født i 1865).

Provst Th. Møller

Fadder: Gift kone Maren Nielsen Rønberg af Hjerm, Pige Ane Kathrine Jensen og ungkarl Jens Jensen af Øster Ølby. Husmand og Fisker Peder Christiansen Andreasen af Struer.

Senere i denne kirkebog fandt jeg at han blev konfirmeret d. 7. April 1907 af Provst Thomas Christen Møller.

Niels blev gift med

Inge Marie ?????

og de fik børnene

 1. Ove Rønberg (#      )
 2. Hans Rønberg (#        )
 3. Hilda Rønberg (#      )

Hilda blev gift med

                                           ________________(#      )

Og de fik to børn

 1. Hans Rønberg (#       )
 2. Karen Rønberg (#        )

Jeg har talt med Karen nov 1996) der fortalte at Hilda døde først på året Karen har nu har Hildas Tricotage i Thyborøn.

Hun fortalte, at Hans (#        ) der er fiskeskipper, har en søn

 1. _____________________(#                     )

Der har fået tvillinger

 1. ___________ Rønberg født 3. dec. 1995 (#          )
 2. ___________ Rønberg Født 3. dec. 1995 (#         )

Karen er gift med  __________Tommerup Poulsen (#           ) og har

 1.          __________ Tommerup Poulsen (#            )

Både Karen, hendes bror Hans og hendes morbror Ove bor i dag (nov. 1996) i Thyborøn.

                  

 

                                    Niels Kristian Rønberg (#98).

 

Kirkebogen for Ølby 1892 – 1909  C 503 – C7

Fødte Mandsbørn

Niels Kristian Rønberg (#98) (i kirkebogen var skrevet Rønbjerg men j’et er streget over).

Født 5. Juni 1895

Sted: Bjerg i Øster Ølby, Ølby Sogn, Hjerm Herred

Forældre:  Boelsmand Johan Nielsen Rønberg  # 96 og Hustru Ane Barbara Henriksen # 224 af Bjerg 30 år.

Dåbsdag: 16. Juni 1895 Provst Th. Møller af Ølby Provstegaard. I Kirken.

Faddere: Gårdmand Gotfred Sakariassen af Nykrog i Fousing hvis Hustru Mette Nielsen bar barnet. Ungkarl Ole Christensen Pedersen og Pige Jensine Olesen begge af Øster Ølby i Ølby Sogn.

Anmærkninger: Forældrene ægteviede i Ølby d. 19 dec. 1889

Han er født 1895 formentlig også født på gården i Ølby. Han overtog gården efter sin far i 1921.

Han blev  “konfirmeret d. 18 April 1909 og fået “Dispensation for Dom i Kundskaber givet 25. Februar 1909”.”

“Boelsmand” Niels Kristian Rønberg havde en fætter i Amerika, hvilket kan have været Christian Rønberg (#4) der emigrerede til Amerika.

Jeg har også fået at vide, at han havde en fætter der var havne­foged i Lemvig, og en kusine der blev gift Pedersen. Hendes mand var smed i Nykøbing Mors.

Niels Kristian Rønberg døde omk. 1971.

Hanne (# 122) oplyser at hendes mor kan huske Niels Røn­berg som en “varm og rar mand”.

Niels Kristian Rønberg blev gift med

                                    Jenny Karoline Margrethe Jensen (# 101).

Kirkebogen for Ølby 1923 – 1933  C 503 – 9

Ungkarl Boelsmand Niels Kristian Rønberg # 98, gift d. 31. Juli 1924 med Pigen Jenny Karoline Marethe Jensen (#101) Datter af arbejdsmand Mads Peder Jensen og Hustru Maren Kristine Jensen Bak. Er født d. 19. Feb. 1903 i Møborg (jeg er usikker på Møborg)

Forlover: Husmand Johan Rønberg Ølby (#96?)

Telegrafarbejder Jens Peder Jensen Struer

Børn i dette ægteskab:

 1. Gerda Rønberg (# 114) født d. 6. Juni 1925 (data fra dåbsattest)
 2. Olga Rønberg (# 102) født 1925
 3. Anne Rønberg (# 104)
 4. Johan Rønberg (# 105) født 1929 i Struer
 5. Hans Rønberg (# 106) født 1931
 6. Evald Rønberg (# 107 født 1931

(Hans og Evald er tvillinger)

(Nogle af fødselsårene kan ikke passe!)

                                    Gerda Rønberg (# 114).

Er født 1925 og døde  30. oktober 1976. Gerda var en “stor” og varm kvinde med et godt gemyt.

Hun var gift omk. 1945 med

                                    Sigvad Nikolai Jensen (# 115)

der er født i 1915 i Struer.

Sigvad arbejdede ved teglværket i Struer og blev senere ansat ved DSB

De boede i Struer. Først ved/på Teglværket, derefter i Østerga­de. Omk. 1947 flyttede de til Kirkegade. Sigvad solgte huset i 1992 p.g.a. sygdom.

Børn i dette ægteskab:

 1. Inger Jensen (# 116) født 1945
 2. Lene Rønberg Jensen (# 117) født 1947
 3. Ane Jensen (# 118) født 1949
 4. Peder Jensen (# 119) født 1960
 5. Hanne Jensen (# 120) født 1960 (Døde 1 år gammel).

(Peder og Hanne tvillinger).

                                    Lene Rønberg Jensen (# 117).

Født 1947 blev gift 1967 (med Kongebrev) med

                                    Christian Christensen (# 121)

Født 1946 i Struer.

Lene og Christian bor nu i Haderslev.

Børn:

 1. Hanne Rønberg Christensen (# 122) født 1967
 2. Trine Christensen (# 123) født 1968

(Hanne er blevet gift og fået et barn)

—————————————–&&&&&————————————————————

Jeg har talt med  Johan Rønberg (# 105)  der bor i Struer. Han kan huske at havnefogeden i Lemvig hed Niels Rønberg og hans far (# 98) havde en fætter der var havne­foged i Lemvig (kan være Johan Rønberg # 70). Denne havde en søster der havde navnet Rønberg Pedersen % ( Det kan ikke være Vera eller Sonny)%. Hendes mand var smed i Nykøbing Mors.

Johan har en fætter i Thyborøn der hedder Ove Rønberg (# 100).

Han har også oplyst at Johan Rønberg der bor i Hjørring hed Nielsen. Det må være Johan Rønberg (# 244) Hans mor hed Rønberg Nielsen og var Johans fars (Niels Kristian Rønberg # 98) ældste søster. Så det må være Kirsten Rønberg Nielsen (#243)%

Johan Rønberg har i barndommen haft kontakt til en familie Rønberg i Lemvig. Hans far havde en landejendom i Ølby.

Johan kender en anden der hedder Henry Rønberg der også bor i Struer. Han var rutebilmand (har nu en forretning med autogum­mi). Henry Rønberg har fået oplyst at hans navn stammer fra Rønberg hage ved Lemvig. !!!

% Denne oplysning forvirrer mig, for hvis Henry Rønberg stammer fra Rønberghage ved Lemvig og ikke er i familie med Johan  Rønberg, hører han jo til et sted i slægtsbogen; men jeg har ham ikke, %

Jeg har også talt med

 

                                    Hans Rønberg (# 106)

der bor i Skive.

Han var havnefoged i Thyborøn 1960-63.

I 1963 var hans fars fætter havnefoget i Lemvig. (Dette passer med Johan Rønberg (#70) der da måtte være 60 år).

Hans har to fætre i Thyborøn der havde kuttere. Den ene er Ove Rønberg der er 70 år %(29 dec. 1992). %.

Jeg har fået oplyst, at der i Thyborøn bor en Ove Rønberg (# 100) der er født 1913 og en Hilda Rønberg (# 99) der er født 1910 og gift med en Tommerup (# 241)

Hilda ejer “Hildas Magasin” i Thyborøn.

Senere (nov. 1996 har jeg talt med Karen (Rønberg) Poulsen, der fortalte, at Hilda havde to brødre, Hans og Ove.

Hans Far var Kristian Rønberg 1895-1971 (# 98), hans farfar hed Johan Rønberg (# 96) og sejlede med en ålekvase og blev senere landmand. Hans far havde en fætter i Amerika.

Han her mødt en politibetjent i Aabenraa der havde Rønberg som mellemnavn.

Hans har en datter der hedder Merete der bor i Thorum.

                                    Merethe Rønberg (# 108).

 

Min faster kan huske at dem der havde gården i Ølby havde en søn der hed Martin. Han kan være (#228). Martin havde to ældre søstre, hvilket må være Ingeborg (#231), Anne (#230) eller Kirsten (#229)

                                            Martin Rønberg (#97).

Kirkebogen for Ølby 1892 – 1909  C 503 – C7

Fødte Mandsbørn

Martin Rønberg  4. Sept. 1896 # 97

Sted: Bjerg i Øster Ølby, Ølby Sogn, Hjerm Herred

Forældre:  Boelsmand Johan Nielsen Rønberg og Hustru Ane Barbara Henriksen af Bjerg 32 år.

Dåbsdag: 13. Sept. 1896 Sognepræst Ussing fra Ørbæk paa Fyen. I Kirke.

Faddere: Husmand Niels Knudsen af Nørre Nissum, hvis Hustru Ane Marie Rønberg bar barnet. Gårdmand Esper Jensen og Hustru Ane Kathrine Jensen af Søndergaard i Øster Ølby.

Anmærkninger: Forældrene ægteviede i Ølby d. 19 dec. 1889

 

Jeg har også fundet at

Martin Rønberg døde d. 27 dec. 1905 i Bjeg, Øster Ølby, Ølby Sogn, Hjerm Herred.

Begravet d. 31 dec. 1905 på Ølby Kirkegård i Ølby Sogn. 9 Aar Provst Thomas Christen Møller.

Bem. Barnet fundet dødt i Sengen om Morgenen d. 27. December.

 

Han blev således kun 9 år.

                                            Peder Rønberg (#227).

Kirkebogen for Ølby 1892 – 1909  C 503 – C7

Fødte Mandsbørn

Peder Rønberg  14. Juni. 1898 # 227

Sted: Bjerg i Øster Ølby, Ølby Sogn, Hjerm Herred

Forældre:  Boelsmand Johan Nielsen Rønberg og Hustru Ane Barbara Henriksen af Bjerg 33 år.

Dåbsdag: 18. Juni.  1898 Provst. Th. Møller af Ølby Provstegaard. Hjemme. Fremstillet i Kirken d. 24. Juli 1898.

Faddere: Moderen bar barnet. Arbejdsmand i Struer Peder Christensen og Hustru Birgitte Nielsen. Anders Pedersen af Øster Ølby.

Anmærkninger: Forældrene ægteviede i Ølby d. 19 dec. 1889

 

Jeg har også fundet at Peder Rønberg blev

Konfirmeret d. 6. Okt. 1912 i Fovsing Kirke af Sognepræst Estrup

 

Han blev senere gift.

Peder Rønberg ungkarl, Slagtermester Ølby Sogn gift med

                                           Jensine Elisabeth Jensen,(#232).

 

Ungpige, Husbestyreinde Mejrup Sogn,

født 20. Juni 1899 i Nøttrup Raarup Sogn. Datter af arbejdsmand Johanne Jensen og Hustru Bende Marie Nielsen Holstebro.

Videner: Brudgommens fader og Teglværksarbejder Otto August Karlsen Øster Ølby.

De fik en pige:

                                           Johannes Jensen Rønberg  (#233).

født 22. Dec. 1930 i Vasetoft V. Ølby, Ølby Sogn, men døde 3 mdr. gammel d. 1. apr. 1931.

                                            Kirstine Rønberg (#229).

 

Kirkebogen for Ølby 1892 – 1909  C 503 – C7

Fødte Pigebørn

Kirstine Rønberg  4. Apr. 1900 # 229

Sted: Bjerg i Øster Ølby, Ølby Sogn, Hjerm Herred

Forældre:  Boelsmand Johan Nielsen Rønberg og Hustru Ane Barbara Henriksen af Bjerg 35 år.

Dåbsdag: 23. Apr.  1900 Provst. Th. Møller af Ølby Provstegaard. I Kirke.

Faddere: Fisker i Lemvig Christen Rønberg (# 1)Hustru Mette Hansen (# 2) bar barnet. Husmand Christian Rønberg og Hustru Kristine Larsen fra Hjerm Stationsby.

Anmærkninger: Forældrene ægteviede i Ølby d. 19 dec. 1889

 

Senere fandt jeg at:

Kirstine Rønbjerg blev konfirmeret d. 19. Apr. 1914 i Fovsing Kirke af Sognepræst Eistrup.

 

Hun skulle have fået en søn:

                                           Johan Nielsen Rønberg  # 244

der skulle have boet i Hjørring. Dette passer med oplysningerne fra Johan Rønberg

                                           Anna Rønberg (#230).

Kirkebogen for Ølby 1892 – 1909  C 503 – C7

Fødte Pigebørn

Anna Rønberg  25. Feb. 1903 # 230

Sted: Bjerg i Øster Ølby, Ølby Sogn, Hjerm Herred

Forældre:  Boelsmand Johan Nielsen Rønberg og Hustru Ane Barbara Henriksen af Bjerg Øster Ølby  38 år.

Dåbsdag:  8. Marts.  1903 Provst. Th. Møller af Ølby Provstegaard. I Kirke.

Faddere: Boels Peder Nielsen af Kirkebo i Ginning, hvis Hustru Kirstine Birgithe Nielsen bar barnet. Gaardmand Peder Nielsen, Husholderske Ane Nielsen, de to sidste af Nørre Kokholm i Øster Ølby (jeg er usikker på Kokholm).

Anmærkninger: Forældrene ægteviede i Ølby d. 19 dec. 1889

Senere fandt jeg at:

Anna Rønbjerg blev konfirmeret d. 15. Jan. 1917 i Fovsing Kirke af Sognepræst Eistrup.

Bemærk at hun nu staves med Rønbjerg!

I Kirkebogen for Ølby 1923 – 1933 C 503 9

fandt jeg hun blev gift d. 10. Jul. 1923 med Ungkarl Lokomotivfyrbøder

                                           Holger Edvard Mortensen (# 293)

Søn af Arbejdsmand Otto Mortensen og Hustru Ellen Født Pedersen. Er født i Nysted paa Lolland

Vidender: Arbejdsmand Otto Mortensen af Nysted

Boelsmand Johan Nielsen Rønberg af Bjerg i Øster Ølby (#96)

 

                                            Ingeborg Marie Rønberg (#231).

Kirkebogen for Ølby 1892 – 1909  C 503 – C7

Fødte Pigebørn

Ingeborg Marie Rønberg  7. Okt. 1904 # 231

Sted: Bjerg i Øster Ølby, Ølby Sogn, Hjerm Herred

Forældre:  Boelsmand Johan Nielsen Rønberg og Hustru Ane Barbara Henriksen af Bjerg Øster Ølby  40 år.

Dåbsdag:  23. Okt.  1904 Provst. Th. Møller af Ølby Provstegaard. I Kirke.

Faddere: Gårdmand Peder Nielsen af Nørre Kokholm i Øster Ølby, hvis Hustru Ane Marie bar barnet. Gårdmand Niels Christian Toft af Nygaard i Vejsum og Hustru Ane Jensen.

Anmærkninger: Forældrene ægteviede i Ølby d. 19 dec. 1889

Hun blev senere konfirmeret som

Ingeborg Marie Rønbjerg 1. Søndag efter Mikkelsdag d. 6. Okt. 19187 af Sognepræsten.

Bemærk at også hun kommer til at hedde Rønbjerg.

 

                                            Martin Rønberg (#229).

Kirkebogen for Ølby 1892 – 1909  C 503 – C7

Fødte Mandsbørn

Martin Rønberg  14. Dec. 1907 # 228

Sted: Bjerg i Øster Ølby, Ølby Sogn, Hjerm Herred

Forældre:  Boelsmand Johan Nielsen Rønberg og Hustru Ane Barbara Henriksen af Bjerg 43 år.

Dåbsdag: 26. Dec.  1907 Provst. Th. Møller af Ølby Provstegaard. I Kirke.

Faddere: Arbejdsmand Niels Knudsen Nørre Nissum, hvis Hustru Kirsten Ane Marie Rønberg bar barnet. Gårdmand Jens Jensen og Hustru Karoline Barslund af Nørgaard i Øster Ølby.

Anmærkninger: Forældrene ægteviede i Ølby d. 19 dec. 1889

Han blev konfirmeret d. 9. Apr. 1922 af Sognepræsten.

 Han har sikkert fået navnet fordi Martin # 97 døde 9 år gammel.

 Nu går vi et slægtsled tilbage.