Dette er hjemmesiden for familien RØNBERG.

Dannebro
RØNBERG logo
Dannebro

Hjemmesiden er opdelt i fire dele . Min aktuelle familie, Hvor kommer familien fra, den gamle slægtsbog fra RØNBERG og slægtsforskningsprogrammet LEGASY, og historien “da vi flyttede til Jylland”. Flere har spurgt, hvorfor vi flyttede fra vort lavenergihus i Helsingør til den mindre by Nr. Søby ved Skive.

Som alle der arbejder med slægtsforskning kræver det en hel del tid at vedligeholde og opdaterer siderne, men jeg vil forsøge efter bedste evne.

2020-03-18

Et forsøg på at holde styr på Slægten RØNBERG

Først og fremmest en tak til alle dem, der har bidraget med oplysninger om vor slægt.

Starten på denne slægtsbog var en slægtsbog, som Ester Rønberg har fået udarbejdet om Slægterne Brunsgaard og Rønberg. Jeg har afskrevet Slægten Rønberg, men jeg har tilladt mig at flytte rundt på navnene, efterhånden som der dukkede nye oplysninger på, med forbindelser til andre familiemedlemmer. I Esters slægtsbog er afskrifterne af artik­lerne om Anders Chri­stensen Røn­berg (# 58) der var kaptajn for et russi­ske re­deri, og Anders Johan Rønberg (# 67) der deltog i den japanske-russi­ske krig. Jeg har tilladt mig at flytte disse afskrifter bagerst i bogen, som bilag 1 og bilag 2.

En stor tak til Ester Røn­berg (der nu er død) for lån af Slægtsbogen, der har givet et stort indblik i Slægten RØNBERG.

Jeg har lagt alle persondata ind i et EDB programmet LEGASY, der har nummereret personerne i den rækkefølge, jeg har indskre­vet personerne, således at alle personer har hvert sit nummer. Der er 760+ personer i dette program.

Derfor er der i teksten tilføje et mærket # og nummer ved perso­ner­ne. Dette har jeg gjort for at man bedre kan følge de enkelte personer, da jeg også har brugt samme nummeret på den Anetavle jeg har for­søgt udarbej­det.

Såfremt du har lyst til at fortsætte med data og oplysninger om familien, må du meget gerne sende dem til mig, så vil jeg op­datere disse data i programmet.

EDB programmet kan holde styr på personerne og jeg kan udskrive en anetavle/stamtræ.

Jeg har nogle steder kommenteret oplysningerne. Dette har jeg forsøgt at markere med % om mine kommenterer %.

Der er forskellige måder, at skrive en slægtsbog på. Jeg har valgt at følge linien på den ældste person indtil jeg ikke har kunne finde flere personer i lige linie. Derefter er jeg gået en generation tilbage og fulgt den næste gren up to date, så tilbage igen o.s.v. Hver gang du støder på denne linie

—————————————————-&&&&&———————————————–

er jeg sprunget en eller flere generationer tilbage.

Jeg håber du vil få glæde af denne bog.

Venlig hilsen

Henrik Rønberg

Tlf  20 81 47 99      E.mail: henrik@roenberg.dk

 

Udarbejdet 1992-1994          løbende revideret

Sidst revideret: 2023-06-01.