Ester Rønberg’s Slægtsbog Del 7

  

                           Johan Rønberg (# 70).

Er født d. 13. Januar 1903 i Port Arthur, Manchuriet (i f.g. Esters slægtsbog) og han døde d. 28 juni 1979.

Han var søn af Anders Johan Rønberg (#67) og blev også havnefo­ged i Lemvig.

Han blev gift med

                             Dagny ???? (# 151).

Hun er født d. 20. september 1907 og døde 5. februar 1988.

Børn i dette ægteskab:

 1. Inger Rønberg (# 152)
 2. Grethe Rønberg (#153)

Jeg har mødt Grethe i Herning (på Hi-messen 96 medio sept1996)

Grethe oplyste, at hun er gift Langhof og bor i Århus.

Inger, der blev sygeplejerske, blev gift Bøgdal og bor i København.

                             Vera Rønberg (# 71).

Er født d. 16. oktober 1904 i Lemvig (i f.g. Esters slægtsbog) og døde i 1963. Hun var         

sygeplejerske i København og forblev ugift.

                             Knud Rønberg (# 73).

Er født 4. juni 1906 i Lemvig (i f.g. Esters slægtsbog)

Knud emigrerede til Australien.

Lørdag d 16 juni 1973 bragte dagbladet Lemvig en artikel om Knud Rønberg der var på besøg hos sin bror pensionerede havnefoged Johan Rønberg.

Kopi af artiklen er vedlagt som bilag.

Børn:

 1. Johnny Rønberg født ?? ???? 1967/68
 2. Mark Rønberg født ?? ???? 1969/70

 

                             Oluf Rønberg (# 72).

Er født d. 16. februar 1909 i Lemvig (i f.g. Esters slægtsbog).

Oluf døde omk. 1990.

Han blev gift med Selma (# 289)

Har været lods i Esbjerg og formentlig været havnefoged i Es­bjerg.

Selma bor i dag (nov 1996) i Hjerting ved Esbjerg.

Børn:

 1. Birthe (# 290)
 2. Kirsten(# 291)
 3. Anker Rønberg (# 150)

Anker bor i Hjerting ved Esbjerg og er lærer.

                             Erling Rønberg (# 74).

er født d. 1. Juni 1910 i Lemvig som Søn af Havnefoged Anders Johan Rønberg og Hustru Olga Hahn, og han omkom ved Krigsfor­syningstjenesten i den engelske Handelsmarine i den 2. Verdens­krig. % Skibet blev minesprængt. %

Han blev Hjemmedøbt d. 22. August 1910 og fremstillet i Lemvig Kirke d. 17. November 1910.

Han gik i skole i Lemvig og blev konfirmeret d. 5. Oktober 1924 i Lemvig Kirke.

Erling Rønberg var Hovmester ved D.F.D.S. og ved sin Død Chief­steward.

Han blev gift d. 8. August 1935 i København med

                             Ester Meta Louise Brunsgaard (# 77).

Hun er født d. 26. Oktober 1914 i Kybe, Glyngøre, som Datter af Gaardmand Peder Kristian Brunsgaard og Hustru Andrea Larsen.

I Ægteskabet var Børnene:

 1. Per Rønberg, (# 78) født d.24. Oktober 1937.
 2. Finn Erling Rønberg, (# 79) født d. 26. Oktober 1940.

 

Begge Børnene er født i København.

Erling Rønberg blev d. 21. Oktober 1924 udmønstret som Messe­dreng ved Dampskibet “Vesterskov” af København, og han sejlede derefter med forskellige danske Skibe, indtil han d. 1. Februar 1929 kom i Lære som Kok paa Hotel “Regina” i Aarhus.

Den 9. September 1929 fik han Certifikat som Ungkok og d. 16. December 1931 fik han Certifikat som Kok. Han sejlede derefter som Kok med D.F.D.S.’s Skibe til April 19389, og han blev ud­nævnt til Hovmester i Selskabet. Den 21. Marts sejlede han med S/S “Algeare” til Liverpool, hvor skibet laa, da Danmark d. 9. April blev besat af Tyskerne. “Algeare” sejlede under allieret Flag til d. 19. Februar 1941, da Skibet forliste, antagelig ved Humberflodens Munding. Noget bestemt om Stedet for Forliset vides ikke. Hele Besætningen paa 19 mand gik tabt.

Efter krigen modtog Erlign Rønbergs Enke og Sønner tre Medaljer, der var blevet tildelt Erling Rønberg for det Mod og den Ufor­færdethed, hvormed han ligesom mange andre havde fortsat sin gerning i den livsvigtige Forsyningstjeneste, der sejlede under kaar, der var farligere end Krigsskibenes. Hans Minde holdes i Ære som en af dem der tjente Konge og Land under Verdenskrigen 1939 til 1945 og gav sit liv for at frelse andre fra Tyranni. Hans Offer var med til at bringe Fred og Frihed, for hvilke han døde, slutter Medaljens Ledsageskrivelse.

Den 5. November 1955 afslørede Dronning Elisabeth paa Tower Hill i London et Mindesmærke af Form som en forsænket Have, paa hvis broncebeklædte Mure Navnene paa 24.000 allierede Søfolk er indgraveret , blandt disse Navne er Navnet Erling Rønberg.

Ester Rønberg og hendes to Drenge overværede  Mindehøjtidelig­heden.

                                    Per Rønberg (# 78)

Er født d. 24. Oktober 1937 i København.

Børn:

 1. Dan Rønberg (# 82) født ?? ???? 1970

———————————————–&&&&———————————————-

                                    Finn Erling Rønberg (# 79)

Er født d. 26. Oktober 1940.

og døde i en bilulykke i 1970

han fik en pige

                                    Mette Rønberg (# 247)

født 1965

Mette er gift med

                                    Ole Carlo Petersen (# 248)

og de har en pige

                                    Eva Veronika Rønberg (# 249)

der er født i 1993

————————————–&&&&&&—————————————————

                                    Sonny Rønberg (# 75).

Er født d. 20 januar 1913 (i f.g. Esters slægtsbog).

Sonny blev gift Børding.

 1. Rønberg (# 76).

Jeg har endnu ingen data om denne person.

—————————————————&&&&&&————————————————–

Link helt tilbage til Jepper Møller Christensen født 15. april 1841, søn af Christen Ovesen Borup