Ester Rønberg’s Slægtsbog Del 6

Tilbage til

                                    Maren Hansine Rønberg (# 68)

 

Ingen data.

                                    Johanne Andres Rønberg (# 66)

Født 17. maj 1869

Barn.

                                    Gunnar (# 304)

                             Anders Johan Rønberg (# 67).

er født d. 4. November 1873 i Lemvig som Søn af Kaptajn Anders Christensen Rønberg og Hustru Anne Johanne Jensdatter Kjærgaard, og han døde d. 2. Maj 1939 i Lemvig, hvor han blev begravet d. 8. Maj.

Han blev døbt d. 11. November 1873 i Lemvig Kirke, og Faddere var Jomfru Mariane Fynboe, Bundtmager Peder Funboes Kone, Styr­mand Anders Savkjær, Smed Christian Jensen i Lemvig og Skibs­fører Jacob Mejlsted af København.

Anders Johan Rønberg var Kaptajn i russisk Tjeneste, deltog i den russisk-japanske Krig og blev senere Havnefoged i Lemvig. Han var Dannebrogsmand og hædret med en russisk Orden.

Han blev gift første Gang 1899 i Port Arthur med

                             Ingeborg Larsen (# 68).

%  Oplysninger jeg senere har fået:

Hun rejste til Østen i 1898 og blev gift med A. R. derude. Hun døde året efter Vielsen af Klima­feber.

Efter hendes død rejste A.R. på ferie i Lemvig og traf Olga Hahn.%

Anders Johan Rønberg blev gift anden Gang 1902 i Lemvig med

                             Olga Hahn (# 69).

Hun er født d. 27. December 1880 i Lemvig som Datter af Buntmager Gottfrid Friederich Hahn og Hustru Olga Marie Henriette Andersen, og hun døde d. 13. September 1917 i Lemvig.

Hun blev døbt d. 25. Januar 1881 i Lemvig Kirke, og Faddere var Gæstgiver Svendsens Hustru, Urmager Stillings Hustru, Gæstgiver Svendsen og Urmager Stilling.

I dette Ægteskab var Børnene:

  1. Johan Rønberg, (# 70) født d. 13. Januar 1903.
  2. Vera Rønberg, (# 71) født d. 16. Oktober 1904.
  3. Knud Rønberg, (# 73) født d. 4. Juni 1906.
  4. Oluf Rønberg, (# 72) født d. 16. Februar 1909.
  5. Erling Rønberg, (# 74) født d. 1. Juni 1910.
  6. Sonny Rønberg, (# 75) født d. 20. Januar 1913.
  7. A. Rønberg (# 76) (ingen yderligere data).

% Der kan være tvivl om barn nr. 7. A. Rønberg (# 76) er opgivet i slægtsbogen fra Ester, men i artiklen som Johan Rønberg (# 70) har skrevet til Lemvig Museum i 1957 har han skrevet at de var  6 børn. Det samme mener Inga at kunne huske.%

Det ældste Barn er født i Port Arthur, Manchuriet, og de øvrige er født i Lemvig.

% Oplysninger jeg senere har fået:

Olga rejste fra Port Arthur i sommeren 1904 og boede i Lemvig til sin død%.

Senere blev Anders Johan Rønberg gift med Helga Ovesen fra Hobro, men hun døde nogle få år efter.

Om Anders Johan Rønberg findes der ogsaa en Del oplysninger paa Lemvig Museum, og om sine Oplevelser i den japansk-russiske Krig har Anders Johan Rønberg skrevet Bogen “Episoder under Port Arthurs Belejring”.

Den 14. November 1929 bragte Lemvig-Avis følgende Interview med Anders Johan Rønberg. Avisartikel var forsynet med et billed af Rønberg, et Billed af en Baad med Sejl og et Billed af Port Arthurs Havnebassin. Artiklens Overskrift lød saaledes: Fra russisk Krigshelt i Østen til Havnemester i Lemvig –  Kaptajn Rønberg fortæller om sine Eventyrlige Oplevelser under den russisk-japanske Krig

Afskrift af artiklen findes som bilag 2.

Johan Rønberg har i 1957 skrevet en artikel til Lemvig Museum om sin far. Der er  også en artikel om “Den danske Helt fra Port Arthur skrevet af seminarierektor Hejbøl, og en artikel fra “Tidsskrift for redningsvæsnet” om det “Russiske flagskib A­lexan­der Newsky”.

Han boede i “Østerhus” også kaldet Port Arthur på hjørnet af Øster- og Havnegade i Lemvig.

Min far og faster boede i samme hus, og har besøgt han.

Foto af Østerhus

Anders Johan Rønberg boede i hjørnelejligheden på 1. sal. Min farfar og farmor (far og faster) i 1. sals lejligheden til venstre.

Der er udsigt over havnen fra lejlighederne.

Børnene efter A. Rønberg