Jeg blev født i Henlingør på Antoniehus og boede der indtil 1998.

Der er mange minder fra byen. Min Farfar var havnefoged ved Statshavnen og de boede i en tjenestebolig ude på Nordre mole lige op ad muren til Kronborg

Helsingør havn

Helsingør Havn

Den gamle hjulfærge.

Holger Danske der stod ved Hotel Marielyst

Blev solgt til Skjern

Nordre mole med huset, hvor min farmor og farfar boede

Min farfar Thomas Rønberg

i hønse/dueslaget bag huset. Bemærk muren der er volden mod Kronborg

Nordre mole

bemærk huset hvor min farmor og farfar boede

Der blev fremstillet mange havelåger på Helsingør Skibsværft. Min far fik lavet en kopi af tårnkranen på værftet. Jeg har den med til Jylland. Den skal til museet på Værftet, men ikke i deres børneafdeling.

Værftet

Bemærk remisen hvor Hamlet ligger i dag

Min far lavede en kopi af tårnkranen på Værftet