Helsingør

Jeg blev født i Helsingør på Antoniehus og boede di byen indtil 1998.

Der er mange minder fra byen. Min Farfar var havnefoged ved Statshavnen og de boede i en tjenestebolig ude på Nordre mole lige op ad muren til Kronborg

Udviddelse af Helsingør Havn med ny Nordre Mole
Havneudviddelse Helsingør Havn . Artikel i Helsingør Dagblad 1997

Helsingør havn

Helsingør havn

Helsingør Havn

Holger Danske der stod ved Hotel Marienlyst og blev solgt til Skjern. den originale gipsstatue står i KasseMatterne under KRONBORG.

Holger Danske der stod ved Hotel Marielyst

Blev solgt til Skjern

Forest huset Signe og Thomas Rønberg boede i på Nordre Mole Helsingør.

Nordre mole med huset, hvor min farmor og farfar boede

Thomas Rønberg - min farfar havde duer på Nordre mole. Bemærk muren er volden omkring Kronborg.

Min farfar Thomas Rønberg

i hønse/dueslaget bag huset. Bemærk muren der er volden mod Kronborg

Nordre mole hvor Sine og Thomas RØNBERG boede i huser der ses under Kronborg

Nordre mole

bemærk huset hvor min farmor og farfar boede

Der blev fremstillet mange havelåger på Helsingør Skibsværft. Min far fik lavet en kopi af tårnkranen på værftet. Jeg har den med til Jylland. Den skal til museet på Værftet, men ikke i deres børneafdeling.

Luftfoto af Helsingør med Kronborg og Værftet

Værftet

Bemærk remisen hvor Hamlet ligger i dag

Kopi af tårnkranen på Helsingør Skibsværft. Det var min far der lavede den til mig. I dag er der overladt til museet.

Min far lavede en kopi af tårnkranen på Værftet

Kopi af tårnkranenpå Helsingør Skibs Værft
Kopi af Tårnkranen Helsingør Værft, Fremstillet af min far Hans Rønberg. Står nu på Værftmuseet,