Ester Rønberg’s Slægtsbog Del 4

Tilbage til børnene efter

Christen Ovesen Borup (# 39) og Anne Marie Madsdatter (# 42)

 1. Niels Clausen Christensen (# 53), født d. 7. Februar                            1827.
 2. Karen Christensdatter (# 54), født d, 7. Oktober 1829.
 3. Maren Kathrine Christensdatter (# 55), født d. 13. Marts 1832.
 4. Maren Kathrine Christensdatter (# 56), født d. 25. Januar 1833.
 5. Poul Christensen (Møller) (# 57), født d. 7. Februar 1836.
 6. Anders Christensen (# 58), født d. 28. Januar 1839.
 7. Jeppe Møller Christensen (# 59), født d. 15. April 1841.
 8. Ane Christensen (# 60), født d. 23. Maj 1843.

                             Anders Christensen Rønberg (# 58).

er født d. 28 Januar 1839 i Boelsstedet Rønberg i Nørlem Sogn som Søn af Boelsmand Christen Ovesen Borup og Hustru Anne Marie Madsdatter, og han døde d. 15. Juli 1888 paa “Alexander Nevski”s Mandskshospital i St. Petersborg, Rusland.

Han blev døbt d. 3. Marts 1839 i Nørlem Kirke, og Faddere var Christen Madsen Rønbergs Hustru af Lemvig, Niels Vesterskov­gaards Hustru, Christen Madsen Rønberg samt Niels Østerskov og Jens Christian Nielsen Skovgaard af Nørlem.

Anders Christensen Rønberg var Kaptajn for et russisk Rederi og boede en Tid i Reval, Estland.

Han blev gift d. 20. December 1863 i Nr. Nissum Kirke med

 

                             Anne Johanne Jensdatter Kjærgaard (# 64).

 

Forlover ved Vielsen var Gaardmand Jens Christian Østergaard og Christen Sørensen Balle.

Anne Johanne Jensdatter Kjærgaard er født d. 4. Marts 1835 i Nr. Østergaard, Nissum Sogn, som Datter af gaardejer Jens Christian Sørensen Østergaard og Hustru, og hun døde d. 1. April 1919 i Lemvig.

Hun blev døbt d. 5. Marts 1835 i Hjemmet og fremstillet i Kirken d. 22. Marts samme Aar. Faddere ved Daaben var Søren Hansen og Kone af Lem, Moderens Broder Ole og Søster Mette, Christen Buskgaard, Christen Østergaard, Jørgen Brosgaard og Niels Ny­gaard.

Hun blev konfirmeret 1849 og fik karaktererne: #tg i Kundskaber og mg i Opførelse”.

I Ægteskabet var Børnene:

 1. Maren Hansine Rønberg, (# 65) født d. 12. September 1865.
 2. Johanne Ardrea Rønberg, (# 66) født d. 17. Maj 1869.
 3. Anders Johan Rønberg, (# 68) født d. 4. November 1873.

Alle børnene er født i Lemvig.

Om Anders Christensen Rønbergs liv findes der en Del Oplysninger paa Lemvig Museum. Til denne Bog har Anders Christensen Rønbergs Sønnesøn Erling Rønbergs

Hustru blandt sin Mands Slægtninge indsamlet en Del Oplysninger, der er blevet til en beskrivelse af Anders Christensen Rønbergs. Disse oplysninger er samlet i bilag 1.

                                    Christian Andreas Rønberg (# 83).

Født 29. februar ????

Meget tyder på at Christian Andreas Rønberg er søn af Anders Christensen Rønberg (# 58), så jeg har oprettet denne forbindel­se, selv om jeg endnu ikke har dokumentation for denne for­bin­delse. Et eller flere besøg på Landsarkivet vil sikket kunne dokumenterer forbindelsen og give fødselsåret.

Anders Christensen Rønberg blev gift med

                                    Ane Johanne Jensen (#84).

Født d. 22. maj ????

Hun havde en søn inden hun blev gift med Anders Christensen Rønberg. Sønnen hed Jacob Jensen og udvandrede til Amerika, men har senere besøgt familien her i landet.

Ane Johanne blev af børnene i kvarteret, hvor hun boede (i Lem­vig), kaldt “Hanne Vandmand” fordi hun var så proper og vist nok også vaskede trappen foran huset.

Børn:

 1. Axel Rønberg født d. 23. juli 1898 (enebarn).

Jeg har fået oplyst at Anders Christensen Rønberg sejlede på Limfjorden, med en lille slæbebåd der hed Prøven.

                                    Axel Rønberg (# 85).

er født d. 23. juli 1898 og døde d. 6. maj 1968

Han blev gift med

                                    Sahra Mygh (#149).

Hun er født d. 17. september 1898 og døde d. 31. oktober 1955.

Hun havde en bror der hed Jens Christian Mygh, der har gået i skole med en Hans Rønberg. Det kan ikke være min far, men Hans Rønberg (# 6) som min far er opkaldt efter.

Axel Rønberg har været med til at bygge havnen i Thyborøn og høfterne ved Ferring. Han sejlede med sandsugeren Thyborøn, indtil han blev havnebetjent på Anholt og senere i Esbjerg.

Axel havde Johan (# 70) som fætter (i f.g. Dorte Rønberg # 148)

Børn:

 1. Krista Johanne Rønberg (# 88) født d. 7. maj 1919
 2. Jens Christian Rønberg (#90) født d. 21. oktober 1920
 3. Inga Rønberg (# 89) født d. 2. oktober 1922
 4. Gerda Rønberg (# 87) født d. 9. december 1924
 5. Jytte Rønberg (#86) født d. 27. oktober 1929

 

                                    Krista Johanne Rønberg (#88).

 

Er født i Lemvig d. 7. maj 1919

                                    Arthur Jensen (#94).

der er født i 1913

Børn i dette ægteskab:

 1. Kirsten Rønberg (# 155) født d. 25. oktober ????
 2. Tove Rønberg (# 156) Tove døde 11 mdr. gammel.
 3. Else Rønberg (#95) født 1942
 4. Knud Rønberg Jensen (# 157)
 5. Bjarne Rønberg (# 158)
 6. Mogens Rønberg (# 159)
 7. Jette (# 160)

 

Kirsten blev gift med

                                     Aksel Lang (# 253)

og fik 2 børn

                   1               Hanne Lang (# 254)

                   2               Thomas Lang(# 255)

De boede i Randers. Kirsten og Aksel er senere blevet skilt.

Else bor i Karlslunde og har 2 piger og 1 dreng.

Ingen hedder Rønberg.

Jette blev bortadopteret (til en familie Wemmelund?).

Krista Johanne Rønberg og Arthur Jensen blev skilt i 1947.

Senere blev Krista gift med

                                    Kaj Michelsen (# 161).

Børn i dette ægteskab:

 1. Inge Michelsen (# 162)
 2. Peter Michelsen (# 163)
 3. Conni Michelsen (# 164)

  

Nu et slægtsled tilbage til  Jens Christian Rønberg (# 90).